Dota 2 — Army Geniuses VS Polaris Esports — 24 march 05:00

Dota 2 match in the DPC Southeast Asia 2023 Tour 2: Division I tournament. Main stage, Tournament table.